Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwińsku nad Wisłą

Cele MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została powołana się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP.


Celem i zadaniem powołania MDP są:

1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom m.in. poprzez:

udział w konkursach,

realizację programu szkolenia MDP,

sprawdzanie wiedzy członków MDP,

zdobywanie specjalności pożarniczych.

2. Propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku m.in. poprzez:

organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych

przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,

współtworzenie strony internetowej, plakatów, ulotek informacyjnych itp.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki:

udział w zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych,

organizowanie wspólnych wycieczek,

aktywne spędzanie czasu wolnego.

4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku m.in. poprzez:

prowadzenie kronik i kącika pamięci i,

udział w uroczystościach strażackich, środowiskowych, akcjach charytatywnych,

sprawowanie opieki nad grobami strażaków oraz miejscami pamięci narodowej,

sprawowania opieki nad seniorami OSP

podejmowanie innych zadań, w tym wolontariatu.

5. Poznanie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej


O mnie

Moje zdjęcie
Nasza Jednostka istnieje od 1902 r. Działamy na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisła, powiat płoński. Kontakt z adminem strony: ospczerwinsk[at]gmail.com
recent/hot-posts